Wie zijn we, Wat doen we ?

De Belgische Reddingshonden zijn ontstaan uit een groep vrienden die wekelijks trainden met hun honden als een zelfstandig onderdeel van RPS Geel. Momenteel telt de groep 20 leden.

Ons team werkt uitsluitend met vrijwilligers, wat wil zeggen dat iedereen zijn eigen kosten moet dragen en dat men zich steeds belangeloos inzet bij rampen en verdwijningen.

Sinds 2009 zijn we opgenomen door Femeraid en zijn we Femeraid-Belgium.

Bij bepaalde rampen is de hulp van goed getrainde honden van o.a. de Belgische Reddingshonden onontbeerlijk voor het vinden van slachtoffers. Zoals na een aardbeving of een explosie, wanneer er mensen onder het puin bedolven liggen. Maar ook vermiste kinderen of verdwaalde ouderen of patienten, kunnen door onze reddingshonden worden opgespoord in bossen en velden.
Momenteel zijn ook verschillende van onze reddingshonden in opleiding om mensen, al of niet in leven, te zoeken onder het wateroppervlak.

De Belgische Reddingshonden hebben tot doel om zowel op nationaal als op internationaal vlak, actieve steun te verlenen aan de opsporing van verdwenen of vermiste personen.

Politie en andere overheidsinstellingen kunnen *kosteloos* een beroep doen op de Belgische Reddingshonden. Maar ook privé personen kunnen ons contacteren voor een zoekactie.